معرفی مجموعه کاویان حساب

کاویان حساب با سالها تجربه در زمینه حسابداری و امور مالیاتی توانسته تیمی از بهترین و خبره ترین حسابداران را گردآوری نماید و با ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه رضایت مشتری را به نحوه شایسته ای جلب نماید . بزرگترین سرمایه کاویان حساب تداوم و استمرار حضور مشتریان در طول سالیان متمادی می باشد . کاویان حساب با تقسیم بندی نیروهای خود در بخش های پیمانکاری ، مجریان ذیصلاح ، ناظران حقوقی ، بازرگانی ، بخش تولیدی کارگاهی . بخش خدماتی توانسته هر مشتری را در بخش خود هدایت تا خدمات بصورت تخصصی پیگیری گردد . کاویان حساب با سالها تجربه در زمینه حسابداری و امور مالیاتی توانسته تیمی از بهترین و خبره ترین حسابداران را گردآوری نماید و با ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه رضایت مشتری را به نحوه شایسته ای جلب نماید . بزرگترین سرمایه کاویان حساب تداوم و استمرار حضور مشتریان در طول سالیان متمادی می باشد . کاویان حساب با تقسیم بندی نیروهای خود در بخش های پیمانکاری ، مجریان ذیصلاح ، ناظران حقوقی ، بازرگانی ، بخش تولیدی کارگاهی . بخش خدماتی توانسته هر مشتری را در بخش خود هدایت تا خدمات بصورت تخصصی پیگیری گردد .